Pracuji v sociální sféře od roku 2010. Začínal jsem jako dobrovolník na Chráněném bydlení pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Toto střediska patří pod Charitu Brno. Nyní pracuji jako vedoucí pracovník v týmu pěti lidí, kde mám na starost také komunikaci a výběr supervizorů, jelikož ze zákona musíme tuto podporu pracovníků naplnit.

Kontakt:  adamsimonik@gmail.com,

WWW.SUPERVIZE-KOUCOVANI.CZ

T.c.: 607563849

Cena individualni upervizes/koučování: 500 kč/ 1 h (60minut). Cena za skupinovou supervizi: 700 kc. Prvni sezení zdarma.

 

SYSTEMIC SUPERVISION AND COACHING FOCUSED ON SOLUTION

I work in the social sphere since 2010. I began as a volunteer at a sheltered housing for people with mental and combined handicap and autism. This institution belongs to the Charity in Brno. In the current time I am on the leading position in a team of five people where I am also in charge of communication and choice of supervisors because it is a legal condition to fulfill this support for the workers in social services. Having a Master degree from the Masaryk University ( Faculty of Philosophy ) in English language and Literature I offer the consultations also in English language.

Contact: adamsimonik@gmail.com,

WWW.SUPERVIZE-KOUCOVANI.CZ

Cell phone: 607563849

Price of supervision/coaching: 500/1h (60m). Price of group supervision: 700. First therapy for free

Advertisement
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s